GPS rakendusedGPS rakendused ja lisaseadmed on ette nähtud mitmes valdkonnas töö lihtsustamiseks, töökvaliteedi ja töö efektiivsuse tõstmiseks ning tööandmete salvestamiseks.


GPS rakendused

GPS

 

 • Paralleelsõiduseadmed
 • Automaatroolisüsteemid
 • Pritsisektsioonide lülitusautomaatika
 • Agregaatide juhtimine
 • Saagikuse kaardistussüsteemid


1.    Masinaga integreeritud süsteemid

a.    IntelliView III ja IntelliView IV monitorid

IntelliView

 

Traktorite ja kombainide (T7, T8, CX, CR, FR) ka armatuurlauana kasutatavd IntelliView monitor on „kõik-ühes“ seade. Monitor on automaatselt ühilduv (plug-and-play) erinevate masinatega. Intelliview töötab ka enamuse võimalike GPS-rakendustega.

Lisaks masina enda parameetrite jälgimisele ja funktsioonide juhtimisele võimaldab IntelliView monitor:

 

 • juhtida ISO-BUS ühilduvaid agregaate
 • salvestada ja esitada põldude ja tööde parameetreid ning efektiivsusnäitajaid, nagu tootlikkus, kütusekulu, kütuse efektiivsus, jne.)
 • teraviljakombainidel juhtida saagikuse kaardistussüsteemi
 • juhtida masinaga integreeritud automaatroolisüsteemi IntelliSteer
 • reguleerida väetisekülvikute, pritside, külvikute, jms. agregaatide laotusnorme vastavalt varemkoostatud töökaardile
 • teisaldada andmeid, seadistusi ja diagnostikaparameetreid USB-mäluseadme abil
 • ühendada kuni 3 kaamerat piiratud alade jälgimiseks
 • salvestada seadistusparameetreid erinevate tööde ja viljade tarbeks


b.    Masinaga integreeritud automaatroolisüsteem Intellisteer.
Intellisteer on kaasaaegne ja mugav automaatroolisüsteem hoidmaks masinat iseseisvalt ettenähtud töökäigul. Lisaks mugavamale ja lihtsamale tööle paraneb töökvaliteet ja suureneb tootlikkus liikumise täpsuse suurenemise tulemusel. Vähem ülekatteid ja vahelejätmisi tähendab materjalide ja kütuse optimaalsemat kasutamist.

 

 • erinevad liikumisrežiimid
 • kohandatav kasutajaliides
 • modulaarne ehitus: põhikomponendid, nagu kontroller ja GPS vastuvõtja, aga ka IntelliView monitor on paigaldatavad mõne minutiga masinalt masinale. Seadmed säilitavad erinevate masinate seadistused ja tuvastavad automaatselt kasutatava masina


c.    Masinatega integreeritud süsteemid, sh. IntelliVIew monitor ja IntelliSteer automaatroolisüsteemid on algselt varustatud NH262 GPS vastuvõtjaga

 

i.    kõrgekvaliteetne L1/L1 GPS vastuvõtja
ii.    töötab tasuta EGNOS ja tariifse OmniStar XP/VBS parandussignaalidega
iii.    võimalik laiendada RTK parandussignaalile ja vastu võtma GLONASS satelliit-asukohamäärangut

2. Lahusseadmed AgLeader kaubamärgi all

 

AgLeader

Vaata ka AgLeader 2013. aasta kataloogi.

 

AgLeader on USA ainult täppisviljeluselektroonikale spetsialiseerunud ettevõte. Firma loojaks on endine farmer ja fakt iseenesest, et firma on säilitanud spetsialiseerituse, on teinud neist juhtiva, antud valdkonna seadmete tootja. Toodetakse küll ka OEM-seadmeid teistele kaubamärkidele, kuid põhivalkond on kaubamärgivälised tooted. Selle kaubamärgi põhiliseks eripäraks on:

 

 • AgLeader loeb ennast eelkõige täppisviljeluslahenduste tootjaks, kes soovib läheneda põllumajanduslikule tootmisele ühtse süsteemina.
 • AgLeader on ka ühe populaarsema täppisviljelustarkvara SMS tootja, kelle tarkvara on universaalne, ühildudes enamiku seadmete ja tootjatega.
 • Nende huvides on sobida kõigiga, seega on seadmed väga hästi ühilduvad, kohanduvad ja universaalsed. Sloganis sisalduvadki universaalsus ja aastaringne kasutatavus. Universaalsus tähendab ka, et seadmed, va. väga integreeritud komponendid, on kergesti paigaldatavad masinalt masinale.
 • Tooted on üldjuhul kasutuslihtsad koos väga laialdase funktsionaalsusega.

Eelkõige sobib AgLeader järgmise sammuna kasutajatele, kes on töötanud lihtsate rakendustega, nagu paralleelsõiduekraanid või automaatroolisüsteemid, vms.


d.    Täppisviljelusmonitor AgLeader „Integra“

Integra

Avara ekraani ja tugeva korpusega täppisviljelusmonitor:

 • 12,1“ diagonaaliga puuteekraan
 • 8 erineva töökäigu režiimi kasutamine automaatroolisüsteemi või paralleelsõidu juhtimise ekraanivaatel
 • Neli videosisendit
 • 4 GB sisemälu
 • CAN-BUS liides lisafunktsioonide kasutamiseks
 • ISO 11783 ühilduv
 • andmete ja seadistuse teisaldamiseks USB mäluseadme pesa
 • põlluotsija funktsioon
 • väga lai kasutusvaldkond:
 1. automaatroolisüsteemide ja paralleelsõidu juhtimine
 2. põldude ja tööde ning kaasnevate andmete salvestamine ja kaardistamine, aruannete vahetu koostamine
 3. Pritsisektsioonide automaatne juhtimine
 4. Kombainide saagikusmonitoride juhtimine
 5. Pritsipoomi automaatse töökõrguse juhtimine
 6. OptRx viljaseire aktiivandurite juhtimine (N-sensor)
 7. agregaatide juhtimine varieeruva normi alusel
  • seriaalliidesena
  • vahetult

 

e.    Täppisviljelusmonitor AgLeader „Versa“

 • 10,1“ puuteekraaniga täppisviljelusmonitor, mis on mõnevõrra väiksema funktsionaalsusega – väiksema hinnaklassiga suunatud eelkõige:
 1.  
  1. teise monitorina, süsteemi lainedamiseks rohkematele masinatele
  2. kui planeeritavad kasutusvaldkonnad pole kõikehõlmavad


f.    Abiroolisüsteem AgLEader „OnTrac2“

 

OnTrack2

 

 • Kiiresti teisaldatav, ilma täiendavat demontaaži vajamata roolirattale paigaldatav abiroolisüsteem
 • Hammasülekanne – mittelibisev


g.    Automaatroolisüsteem „ParaDyme“

 

Paradyme

 

 • Täiuslik kahe GPS antenniga süsteem traktori hüdrosüsteemiga integreeritud automaatroolisüsteemi juhtimiseks. Juhtimine toimub täppisviljelusmonitoride abil.
 1. Kaks antenni kindlustavad liikumissuuna säilimise ka paigalolles. Ainus süsteem, mis alustab juhtimist koheselt liikumist alustades
 2. Põhikomponent kiiresti ja mugavalt teisaldatav
 3. Lisaks paigaldatavale AgLeader hüdraulikakomponentidele juhib süsteem ka traktorite ja kombainide originaalsüsteem, sh. CAN-BUS kaudu.
 4. Kaugdiagnostika, automaatne vearapordi käsitlemine
 5. ParaDyme GPS vastuvõtja võib kasutada GPS ja GLONASS asukohamäärangut ja kõiki parandussignaali tüüpe.

AutoSteer

 

 


h.    Automaatroolisüsteem „GeoSteer“

 

GeoSteer

1.    Täiusliku „ParaDyme“ süsteemi ühe antenniga taskukohase hinnaga versioon. Funktsionaalsus ja omadused sarnased „ParaDyme’ga“. Juhtimine toimub täppisviljelusmonitoride abil.
2.    Põhikomponent kiiresti ja mugavalt teisaldatav. Seda lihtsustab automaatne kalibreerimisfunktsioon.
3.    Lisaks paigaldatavale AgLeader hüdraulikakomponentidele juhib süsteem ka traktorite ja kombainide originaalsüsteem, sh. CAN-BUS kaudu. Täiendavalt veel võib juhtida ka mehhaanilist abiroolisüsteemi.
4.    Kaugdiagnostika, automaatne vearapordi käsitlemine
5.    GeoSteer GPS vastuvõtja võib kasutada GPS L1/L2 ja GLONASS asukohamäärangut ja kõiki parandussignaali tüüpe

 

3.    GPS vstuvõtjad


AgLeader täppisviljelusmonitorid ja seadmed võivad töötada kõikide standardseid GPS vastuvõtjaid. Omalt pool pakume järgmisi võimalusi:

 • ParaDyme ja GeoSteer süsteemid sisaldavad iseenesest endas maksimaalse täpsusega GPS/GLONASS võimalusega ja kõiki parandussignaale (vastavalt tellimisele) kasutava kahe antenniga vastuvõtja – suur täpsus, stabiilus, staatiline valmisolek)

 

GPS2500

 • GPS 2500  – antenn/vastuvõtja, mis võib kasutada lisaks GPS’le ka GLONASS satelliite ja töötada tasuta EGNOS ja tasulise Omnistar XP parandussignaalidele tuginedes ning kasutada e-Dif virtualset parandussignaali.

 

GPS1500

 • GPS 1500 – soodsa hinnaga GPS antenn/vastuvõtja, mis töötab tuginedes tasuta EGNOS parandussignaalile


4.    Tarkvara


Täppisviljeluses oluliste andmete haldamiseks ja töötlemiseks on spetsiaalne tarkvarapakett AgLeader SMS.

SMS Generic

 

AgLeader SMS tarkvara on universaalne tarkvarapakett, mis sobib praktiliselt kõikide põllumajanduslikes rakendustes kasutatavate andmeformaatide kasutamiseks, sõltumata nende kaubamärgist või liigist.

Tänapäeva põllumajanduses kasutatakse toimuva analüüsiks ja mõistmiseks paljusid andmeid. Nende haldamiseks on kasutatav AgLeader SMS tarkvara, mis aitab analüüsida ja visualiseerida andmeid ning koostada tööplaane järmisteks perioodieks. SMS tarkvara võimaldab näiteks:

 1. põldude kaardistamise, mõõdistamise ja töötlemise
 2. ettevõtte ja põldude andmebaasi koostamise koos tööde, masinate ja kulumaterjalide arvestusega
 3. saagikuskaartide koostamise kombainide mõõtesüsteemide andmete põhjal
 4. mulla toiteelementide kaartide koostamise mullalabori andmete põhjal
 5. erinevate kaardikihtide loomise kõikvõimalike lisaandmete esitamiseks (taust, reljeef, melioratsioon, mullatüübid, märkused, mõõdistused, jms)
 6. töökaartide koostamine väetisekülvikute, pritside ja muude agregaatide kasutamiseks põllu piires varieeruva normiga
 7. andmete import ja eksport masinaseadmetega
 8. andmete arhiveerimine ja üleviimine teistesse andmeformaatidesse
 9. aruanded
 10. AgLeader täppisviljelusmonitorid kasutavad vahetult SMS tarkvara kaardivaateid

 

SMS

 

SMS Mobile tarkvaraversioon võimaldab seda kasutada välitöödel käsiseadmetes, mis töötavad Windows CE või Windows tarkvaraplatvormil. See on ette nähtud lisaandmete jooksvaks ja mugavaks kogumiseks, põldude seireks ja analüüsiks.

Visualiseeritud andmed aitavad paremini aru saada põldudest ja teha vajalikke otsuseid oma tegevuse kasumlikkuse tõstmiseks. Ainult fikseeritud andmed jäävad lõppkokkuvõttes tõesteks.

5.    Käsiseadmed

Käsiseadmed võivad olla lihtsad ja odavad vahendid teatud töödeks. Need on ette nähtud:

 • tootjatele ja uurimisasutustele, kes tegelevad välitööna põldude dokumenteerimise ja andmekogumisega
 • väiketootjale, kelle töömaht ja finantsrisk ei põhjenda kallite süsteemide ostmist. Näiteks lihtne ja odav GPS paralleelsõiduseade võimaldab väikesemahulised antud seadet vajavad tööd ära teha küll teatud kasutusriskiga, kuid mõistliku aksumuse piirides.
 • suurtootjatele, kes vajavad aeg-ajalt täiendavaid süsteeme

AgLeader Mobile SMS MESA

SMS Mesa

SMS Mesa on spetsiaalne suure 5,7“ puuteekraaniga põrutus- ja ilmastikukindlas korpuses käsiseade spetsiaalselt töötamiseks rasketes välioludes:

 • Kukkumiskindlus min. 1,5 m
 • Vee- ja tolmukindel kaitsekorpus
 • Päevavalguses nähtav ekraan
 • Kestev tööaeg kuni 8 h ilma välise toiteallikata
 • Sisseehitatud GPS vastuvõtja, kaamera
 • Erinevate andurite sisendid

 

 

SatconSystem FarmNavigator G6 on autonavigaatori baasil koostatud paralleelsõidu seade koos põldude ja objektide salvestamisvõimalusega. Eestikeelse kasutajamenüüga autonavigaator sisaldab kogu euroopa teedekaardid ja varustatuna välise EGNOS DGPS 4Hz vastuvõtjaga võimaldab juhtida masinat eelmisega paralleelsel töökäigul, kaardistada põllupiire ja arvestada pindala ning märkida põllule objekte, kivid, mullaproovikohad, vms. FarmNavigator G6 kirjeldus on leitav siit

 

G6

 

 

FarmNavigator tutvustav video „Youtube’s“

 

 

 

 

Lisaseadmed

1. NORAC Pritsimiskõrguse juhtimisautomaatika

 

Tänapäevased pritsid on tihti varustatud enamasti ultrahelianduritega, mis aitavad automaatselt reguleerida ja hoida pritsimiskõrgust kallakutel ja ebatasasustel. Vanematele pritsidele on taoline süsteem järelpaigaldatav.
Pritsimiskõrguse automaatne hoidmine parandab oluliselt töökvaliteeti ja võimaldab töötada suuremal kiirusel ja väiksema kemikaalikuluga.

NORAC SLANT – Lihtne pritsi olemasoleva juhtimissüsteemiga integreeritav süsteem, mis reguleerib automaatselt pritsipoomi kõrgust ja kallet vastavalt põllupinna olukorrale.

NORAC TOTAL – täisfunktsionaalne pritsi olemasoleva juhtimissüsteemiga integreeritav süsteem, mis reguleerib automaatselt muutuva geomeetriaga pritsimpoomi kõrgust, kallet ja eraldi kumbagi tiiba.

Norac automaatne töökõrguse hoidmissüsteemi kirjeldav tooteleht on nähtav siin.

2. STG rehvide pumpamissüsteemid

Korrektsed rehvirõhud on kindel viis kulutuste kokkuhoiuks. Rehvirõhkude mõju kirjeldav artikkel on toodud SIIN. Väiksem kütusekulu, parem haardumine ja veojõud, väiksemad rööpad põllul, suurem läbivus ja väiksem mulla tihendamine ning rehvide pikem kasutusiga on vaid mõned põhjused, miks paigaldada traktorile või haagisele rehvide pumpamissüsteem.

Rehvide pumpamissüsteemi võib paigaldada igale traktorile ja/või haagisele, kombainile või liikurmasinale. Kas ainult tagasillale või mõlemale. Tratkorile paigaldatav süsteem saab toite tavaliselt pneumosüsteemi kompressorilt. Haagiste korral on lihtsaim võimalus autonoomne kompressor ajamiga hüdromootorilt. Loomulikult saab autonoomse kompressori paigaldada ka traktorile.

Tavaline rõhu muutmise ulatus üleminekul teelt põllule ja vastupidi nõuaks rõhu reguleerimist tegelikult ainult 0,4 – 0,6 bar ulatuses, kuid juba see mõjutab rehvitööd oluliselt. Keskmine pumpamisaeg traktori pneumopidurisüsteemi kompressorilt kestaks mõnest minutist 5-6 minutini ja süsteem võimaldab seda teha liikumisel, see tähendab ilma täiendava ajakaota.

Kompressor

Pakkuda on ka pumpamiskomplekte, mis lihtsustavad rehvide pumpamist paigalolles käsitsi. Need odavamad lahendused nõuavad aga paremat suhtumist juhilt ja teatavat ajakadu tööd alustades ning lõpetades. Ei sobi eriti juhtudel, kus toimub sagedane liikumine teelt põllule ja vastupidi.

AirBooster

 1.  
  1. Automaatroolisüsteem „GeoSteer[Pilt 4c] (GeoSteer.jpg)

1.      Täiusliku „ParaDyme“ süsteemi ühe antenniga taskukohase hinnaga versioon. Funktsionaalsus ja omadused sarnased „ParaDyme’ga“. Juhtimine toimub täppisviljelusmonitoride abil.

2.      Põhikomponent kiiresti ja mugavalt teisaldatav. Seda lihtsustab automaatne kalibreerimisfunktsioon.

3.      Lisaks paigaldatavale AgLeader hüdraulikakomponentidele juhib süsteem ka traktorite ja kombainide originaalsüsteem, sh. CAN-BUS kaudu. Täiendavalt veel võib juhtida ka mehhaanilist abiroolisüsteemi.

4.      Kaugdiagnostika, automaatne vearapordi käsitlemine

5.      GeoSteer GPS vastuvõtja võib kasutada GPS L1/L2 ja GLONASS asukohamäärangut ja kõiki parandussignaali tüüpe

Tatoli AS © 2015 Lohkva küla, Luunja vald, Tartumaa, Eesti