PuhastusseadmedSõelpuhastid
tootlikkus 20...300t/h

        

Aspiratsioonpuhastid
tootlikkus 10-300t/h

 
   
• Eel- ja järelsorteerid, triöörid, gravitatsioonilauad, filtrid jne.
• Seemnekeskuste täislahendused sõltuvalt lõppsaaduse vajadusest

Tatoli AS © 2015 Lohkva küla, Luunja vald, Tartumaa, Eesti