"TERAVILJA KUIVATAMISE JA HOIDMISE UUE MEETODI ARENDAMINE"

 

 

 

Projekti eesmärk


Kogu maailmas toimub kvaliteetse teravilja jätkuv mahu langus, mida ei suudeta peatada. Üheks teravilja kvaliteedi langemise põhjuseks on kuuma õhuga kuivatamisel rajanev koristusjärgne kuivatamise tehnoloogia. Projekti eesmärgiks on uurida võimalust välja töötada uus teravilja kuivatamise meetod, mis rajaneb eelnevalt kuni 1% kuivatatud õhuga kuivatamisel. Uurimistööd viib läbi Eesti Maaülikool. Tatoli AS sai toetust 120 000 EUR.

Projekti tulemused

On ehitatud laboratoorne mudelkuivati teravilja kuivatamiseks kuiva (1% niiskusesisaldusega) õhuga.
Katsed mudelkuivatiga näitasid, et kuiva õhuga teravilja kuivatamine on võimalik. Suurema massiivi teravilja kuivatamiseks on vaja seda aeg-ajalt segada või tekitada teraviljast nn „keev kiht“.
Kuiva õhuga kuivatamine töötab tsükliliselt. Tsüklite reguleerimise aluseks on projekti uurimistöö tulemusena saadud seosed terade vahelise suhtelise õhuniiskuse ja teravilja niiskuse vahel. Tasakaaluniiskuse saavutamine võtab aega 6-12 min ning elektrit tarbivad seadmed seisavad sellel ajal. On määratud optimaalsed reĹžiimid nisu kuivatamiseks.
Kuiva õhu temperatuuri tõstmisel teravilja kuivatamise aeg väheneb kuni neli korda.
Kuiva õhuga on võimalik kuivatada kõrgema niiskusesisaldusega (21-40%) teravilja, mida ei saa teha traditsioonilistes kuivatites.
Teravilja riknemise vältimiseks võib seda hoiustada süsihappegaasi keskkonnas enne kuivatisse suunamist.
Kogu kuivatamise protsessi juhib mikroprotsessoritest koostatud kontroller, mida saab juhtida arvutiga.
On koostatud lähteülesanne uuel kuivatamise meetodil töötava kuivati ehitamiseks.